Οι δικαιούχοι αγρότες καλούνται να καταθέσουν τα τιμολόγια του 2017 για την επιστροφή του ΦΠΑ στα γραφεία του συνεταιρισμού και στο τμήμα ΦΠΑ .

Ο Α.Σ. ΕΝΩΣΗ Ελασσόνας αναλαμβένει όλη την σχετική διαδικασία για την επιστροφή του ποσού που δικαιούται ο κάθε παραγωγός. Οι παραγωγοί που θα υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση επιστροφής ΦΠΑ θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών μέχρι 31-12-2017.

205277

 

Επικαιρότητα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ αφισα 300

ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ασφαλιες 1 300