3. Πορτοκάλια χυμοποίησης: Ενδεικτική τιμή 2017: 41,1€/στρέμμα (ελάχιστη παράδοση 700 κιλά/στρέμμα από 01.01.2017 έως 31.12.2017)
– Πλαφόν 2017: 7.603.500€
4. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: Ενδεικτική τιμή 2017: 17,1€/στρέμμα (ορισμένες ποικιλίες)
– Πλαφόν 2017: 6.835.089€
5. Σπαράγγια: Ενδεικτική τιμή 2017: 50€/στρέμμα (ελάχιστη παράδοση 250 κιλά/στρέμμα από 01.01.2017 έως 30.06.2017)
– Πλαφόν 2017: 950.000€
6. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή: Ενδεικτική τιμή 2017: 27,3€/στρέμμα (Μηδική, τριφύλλι)
– Πλαφόν 2017: 25.809.281€
7. Θηλυκά Βοοειδή:
Ενδεικτική τιμή 2017: 149€/ζώο (min 6 αγελάδες, ηλικίας 1,5 έως 12 ετών με γέννηση εντός 2017)
– Πλαφόν 2017: 36.336.635€
8. Αίγες και προβατίνες:
Ενδεικτική τιμή 2017: 11€/ζώο (ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι γάλα με συντελεστή 100 κιλά/ζώο)
– Πλαφόν 2017: 50.978.015€


Λοιπές συνδεδεμένες:

 

Βιομηχανική τομάτα:ελάχιστη παράδοση 50 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 30.11.2017
– Πλαφόν 2017: 3.000.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 517€/ha
Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017
– Πλαφόν 2017: 2.929.324€
– Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha
Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης: ορισμένες ποικιλίες
•Πλαφόν 2017: 4.882.207€
•Ενδεικτική τιμή 2017: 296€/ha
Σπόροι σποράς:
Σύμβαση με σποροπαραγωγική – ορισμένες ποικιλίες
•Πλαφόν 2017: 2.929.324€
•Ενδεικτική τιμή 2017: 684€/ha
Ζαχαρότευτλα:
σύμβαση με ΕΒΖ και παράδοση έως 31.01.2018
•Πλαφόν 2017: 6.835.089€
•Ενδεικτική τιμή 2017: 511€/ha
Ροδάκινα προς χυμοποίηση:
ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017
•Πλαφόν 2017: 2.929.324€
•Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha
Κοριθιακή σταφίδα:
ΠΕ Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας, Μεσσηνίας
•Πλαφόν 2017: 5.000.000€
•Ενδεικτική τιμή 2017: 352€/ha
Καρποί με κέλυφος:
Αμυγδαλιές, φουντουκιές, καρυδιές, καστανιές & φιστικιές
•Πλαφόν 2017: 4.000.000€
•Ενδεικτική τιμή 2017: 139€/ha
Μήλα
•Πλαφόν 2017: 4.000.000€
•Ενδεικτική τιμή 2017: 477€/ha
Κρόκος Κοζάνης:
ΠΕ Κοζάνης
•Πλαφόν 2017: 500.000€
•Ενδεικτική τιμή 2017: 1.894€/ha
Μεταξοσκώληκες :
20.000 αυγά/κυτίο
•Πλαφόν 2017: 781.153€
•Ενδεικτική τιμή 2017: 248€/κυτίο
Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις: min 3MMZ, 6μηνη διατήρηση
•Πλαφόν 2017: 2.820.000€
•Ενδεικτική τιμή 2017: 235€/ΜΜΖ
Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις :
min 3MMZ, 6μηνη διατήρηση
•Πλαφόν 2017: 560.000€
•Ενδεικτική τιμή 2017: 35€/ζώο

Επικαιρότητα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ αφισα 300

ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ασφαλιες 1 300