Στην Ένωση Ελασσόνας  έμπειρα στελέχη προσφέρουν υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής φύσεως για τα προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.


. Οι στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας είναι: Παραγωγή προϊόντων και τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, ασφαλή για τον καταναλωτή χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και χημικών λιπασμάτων. Προστασία του περιβάλλοντος (προστασία του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων, εξασφάλιση της βιοποικιλότητας). Μη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς. Προστασία της υγείας των αγροτών από την έκθεσή τους σε βλαβερές χημικές ουσίες. Η φυσική διαβίωση των ζώων και η εξασφάλιση της ευζωίας τους. Χρήση ζωοτροφών που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο και χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.


 

Επικαιρότητα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ αφισα 300

ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ασφαλιες 1 300